For at ansøge om medlemskab af Børne- og Kulturchefforeningen, skal du udfylde nedenstående skema.

Kontingent for medlem af foreningen blev på generalforsamlingen november 2017 sat til 2500 kr.

I henhold til foreningens vedtægter gælder følgende kriterier for medlemskab:
Som medlemmer af Børne- og Kulturchefforeningen med stemmeret optages:
a) Direktører/chefer placeret direkte under kommunaldirektøren og med direkte reference til politiske udvalg inden for de områder, som er beskrevet i § 2.

b) Chefer med reference til en direktør/chef som nævnt under §3 stk. a

c) Endelig kan der efter anbefaling fra de regionale bestyrelser optages personer med reference til personer optaget iht. § 3 stk. 1b, så frem organiseringen i kommunen bevirker, at personen/personerne er ansat på forvaltningsniveau og har selvstændigt fagligt, personalemæssigt og strategisk ledelsesansvar.

Stk. 2: Som medlemmer uden stemmeret kan optages personer, som er pensioneret fra en af de i stk.1 nævnte stillinger.

Læs hele foreningens vedtægter her

 

OBS. indmeldelsesformularen virker pt. kun i Google Chrome browseren. Har du kun adgang Microsoft edge eller explorer så skriv direkte til sekretariatet på bkf@bkchefer.dk 

 

Indmelding

Det er en nyoprettet stilling

Fokuspunkter