Høring over administrative forskrifter på det familieretlige område

28. november 2023 Til Social-, Bolig- og Ældreministeriet Høringssvar Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) takker for muligheden for at afgive høringssvar i forhold til administrative forskrifter på det familieretlige område som følge af barnets lov og følgelov. Bekendtgørelse om adoption: Her har Børne- og Kulturchefforeningen ingen bemærkninger. Vejledning om adoption: Det er væsentligste er at alle […]

Høring over udkast til bekendtgørelse om socialtilsyn og tilbudsportalen

28. november 2023 Til Social-, Bolig- og Ældreministeriet Høringssvar Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) takker for muligheden for at afgive høringssvar i forhold til bekendtgørelse om socialtilsyn og Tilbudsportalen. BKF finder, at der er tale om konsekvensrettelser, der er helt i overensstemmelser med de rettelser, der er nødvendige primært som følge af Barnets Lov. BKF vil […]

Høring over udkast til bekendtgørelse om specialundervisning

20. november 2023 Til Børne- og Undervisningsministeriet Høringssvar Børne- og Kulturchefforeningen har 2. november 2023 modtaget udkast til bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand og kvalitetsaftaler m.v. i behandlings- og specialundervisningstilbud og børne- og ungehjem. Børne- og Kulturchefforeningen takker for muligheden for at afgive høringssvar, og vi anser udkastet til bekendtgørelsen for at være […]

Børneinddragelse i sagsbehandlingen

Børne- og Kulturchefforeningen har givet input til anbefalinger om børneinddragelse i sagsbehandlingen Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) har sammen med de øvrige repræsentanter i Partnerskab om Børnene Først udarbejdet syv anbefalinger om børneinddragelse, der skal sikre, at børn og unge bliver aktører i deres eget liv og i deres egen sag på det børnesociale område. Anbefalingerne […]

Mere ledelse, mindre detailstyring og bedre velfærd

Med et nyt oplæg sætter KL og de fem chefforeninger fokus på, hvordan man kan udvikle hele ledelseskæden, når regler og detailstyring skal fylde mindre, og ledelse skal fylde mere. Så borgerne får bedre velfærd. Bureaukrati og detailregulering er kommet i søgelyset i den offentlige sektor. Det står klart, at der skal gøres noget ved […]