Direktør: Forvaltningerne står på tæer for at løse opgaverne

Regeringens udspil til en ny folkeskolereform vil medføre helt nye opgaver og en transformation af kommunernes fagforvaltninger. Af Lasse Lindholm, lasse@dknyt.dk Sidste uge præsenterede regeringen sit udspil til en ny folkeskolereform. Regeringen vil blandt andet fjerne ni ud af ti mål for folkeskolen, og så skal ansvaret tilbage til de enkelte skoler, ledere og lærere. […]

Høring over udkast til forslag til lov om ændring serviceloven, retssikkerhedsloven og forskellige andre love

5. oktober 2023 Til Social-, Bolig- og Ældreministeriet Høringssvar Børne- og Kulturchefforeningen har 7. september og 3. oktober 2023 modtaget udkast til forslag til lov om ændring serviceloven, retssikkerhedsloven og forskellige andre love. Børne- og Kulturchefforeningen takker for muligheden for at afgive høringssvar. Der var i udkastet tale om en række forskellige forslag til lovændringer, […]

Høring i forbindelse med lovændring af kommunal indsats for unge under 25 år

 11. september 2023 Til Børne- og Undervisningsministeriet Høringssvar Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) har 17. august 2023 modtaget udkast til forslag til lov om ændring af lov om kommunal indsats for unge under 25 år og forskellige andre love med høringsfrist 14. september 2023. BKF takker for muligheden for at afgive høringssvar og har følgende bemærkninger […]

Høring i forbindelse med ændring af STU-bekendtgørelsen august 2023

17. august 2023 Til Børne- og Undervisningsministeriet HØRINGSSVAR Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) har 29. juni 2023 modtaget udkast til bekendtgørelse om befordring og skabeloner til forløbsplan, ressourcepapir og uddannelsesbevis ved særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (stu) med høringsfrist 18. august 2023. BKF takker for muligheden for at afgive høringssvar og har følgende bemærkninger til udkastet til lovforslaget: […]

Høring i forbindelse med ændring af dagtilbudsloven om bedre mulighed for udskudt skoletstart

20.juni 2023 Til Børne- og Undervisningsministeriet HØRINGSSVAR Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) har 23. maj 2023 modtaget invitation til at komme med høringssvar på lovforslag til ændring af Dagtilbudsloven mht. bedre mulighed for udsat skolestart. Med lovforslaget foreslås det, at der gives bedre mulighed for at udsætte barnets skolestart med ét år ved, at der indføres […]