BKF ser positivt på, at aftalen om Børnene Først nu er landet. Vi kan genkende mange af BKF’s mærkesager i aftalen.
Aftalen sætter børnene i centrum, giver dem den hjælp, de har brug for, og anerkender vigtigheden af det forebyggende arbejde, der sker i kommunerne i samspil med børnene og deres forældre.

BKF oplever, at aftalepartierne har lyttet til erfaringerne fra både frikommuneforsøgene og kulegravningen, og det vil føre til enklere lovgivning. Til gavn for det socialfaglige arbejde – og vigtigst – for børnene og deres familier.

BKF bemærker, at vigtigheden af mere forskning og viden også er indskrevet i aftalen. Relevant forskning på området er en af BKF’s mærkesager, som BKF også her har spillet ind med. Vi skal være sikre på, at det, vi gør, er mere end alene at flytte barnet fra noget, der ikke er godt nok. Så godt, at kvalitetsdagsordenen også er blevet tydelig i udspillet.

BKF bemærker videre, at der er givet plads til, at efterværnsreglerne afdækkes yderligere, hvilket også har været et budskab, BKF har frembragt i inddragelsesprocessen. Vi skal sikre, at vi har de rette tilbud i forhold til at understøtte de unge hele vejen frem mod målet – at de får et stabilt og godt liv.

BKF efterlyser dog et mere forpligtende fokus på børnenes skolegang i aftalen, herunder hvordan barnet skal klare sig i skolen.

Alle børn får noget ud af, at vi har høje forventninger til dem – at vi er ambitiøse på deres vegne.

Det skal vi også være på vegne af de udsatte og anbragte børn og unge.

Skolegang, ved vi, er vejen til et velfungerende, fremtidigt liv for udsatte og anbragte børn og unge. I forhold til deres trivsel, sociale velfærd, videre uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det er skolen, som danner en stor del af rammen i hverdagen for børnene og de unge, og her de indgår i fællesskaber af betydning.

Hvis vi skal lykkes med at støtte de udsatte børn i skolen, kræver det videre, at skolen i højere grad forpligtes på rette læringsmiljøer og kompetencer. De fagprofessionelle omkring børnene skal ligeledes være klædt på til, hvordan de bedst støtter børnene i deres læring.

Alt sammen med afsæt i aktuel viden om udsatte og anbragte børns behov og skolegang.

Selvom 2 mia. kr. lyder af meget, så er BKF bekymret for, om det i praksis er muligt at indfri alle forventningerne. Aftalen indeholder en række meget udgiftstunge initiativer for kommunerne. Vi håber derfor, der vil være en balance mellem opgaver og økonomi på et område, der i den grad er under økonomisk pres.

BKF vil gerne kvittere for Social- og Ældreministeriets løbende inddragelse af os undervejs i processen. BKF er derfor allerede i arbejdstøjet og ser frem til fortsat at blive en del af de mange partnerskabsforløb og taget med på råd, når de gode ord skal udmøntes i praksis – til gavn for børnene og de unge. Her vil BKF rette blikket mod at styrke alle børns muligheder for at deltage i meningsfulde fællesskaber, og skolegang vil stå øverst på skemaet.