Høring over lov om ændring af Folkeskoleloven


31. januar 2024

Til Børne- og Undervisningsministeriet

Høringssvar
Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) takker for muligheden for at afgive høringssvar om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om social service og lov om en børne- og ungeydelse (Ophævelse af revisionsbestemmelse).

Ordningen foreslås videreført i uændret form.

BKF har følgende bemærkninger:

  • BKF hæfter sig ved, at ordningen er evalueret, hvor følgende fremgår for standsning af børnecheck: Ifølge evalueringen er brugen af standsning af børne- og ungeydelse på baggrund af for højt ulovligt fravær generelt begrænset, og der er markante forskelle i kommunernes brug af redskabet, når en elev har for højt ulovligt fravær og for de obligatoriske sprogprøver: Evalueringen indikerer dog, at sprogprøverne ikke har nogen dokumenteret positiv effekt på elevernes sproglige udvikling og trivsel.
  • Med udgangspunkt i, at evalueringen ikke påviser positive effekter, bør det undersøges, hvordan ordningen almindeligvis påvirker de omfattede familier.

 

Med venlig hilsen

Rasmus Byskov-Nielsen
Formand for Børne- og Kulturchefforeningen

Michael Gravesen
Formand for Børne- og Kulturchefforeningens Skolenetværk