Høring i forbindelse med ændring til bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet


24. maj 2023

Til Social-, Ældre- og Boligministeriet

HØRINGSSVAR

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) har 1. maj 2023 modtaget invitation til at komme med høringssvar på ændring til bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet.

BKF takker for muligheden for at give bidrag til høringssvar og har følgende bemærkninger:

Overordnet bemærker BKF, at ændringerne i bekendtgørelsen i hovedtræk er en konsekvensrettelse ift. Barnets Lov. BKF har ingen bemærkningen til disse konsekvensrettelser.

BKF bemærker dog, at krav om indberetning af udslagsgivende forhold til iværksættelse af indsats og støtte synes at være en tilføjelse til bekendtgørelsen, der ikke er direkte betinget af Barnets Lov.

BKF bemærker således, at det foreslås, at kommunerne fremover til brug for statistikken skal indberette udslagsgivende forhold hos barnet/den unge eller forældrene til, at indsatsen eller støtten iværksættes. Dette vurderes umiddelbart at være et nyt administrativt krav, som ikke i sig selv øger kvaliteten for børn og unge eller i hvert fald ikke kan ses eller læses i bekendtgørelsen.

BKF kan med andre ord ikke vurdere den forskningsmæssige effekt eller udbytte af denne nye administrative opgave, men opfordrer til at denne overvejes, da tilføjelsen i sig selv synes at være i modstrid med den overordnede ambition om at nedbringe dokumentationskrav eller administrative opgaver i den offentlige sektor, herunder kommunerne.

 

Derudover bemærker BKF at denne indberetning, ligesom for indberetninger ved underretninger, er behæftet med en væsentlig usikkerhed og subjektiv vurdering fra den enkelte sagsbehandler ift. kategoriseringen, og brug af denne data derfor bør kombineres med en udvidet beskrivelse og forståelsen af kategorierne, der benyttes i indberetningen.Med venlig hilsen


Rasmus Byskov-Nielsen
Vicekommunaldirektør, Ikast-Brande Kommune
Formand for Børne- og Kulturchefforeningen

Helle Støve
Direktør Børn og Unge, Holstebro Kommune
Formand for Børne- og Kulturchefforeningens Børn- og familienetværk