Høring over udkast til refusion for scenekunstforestillinger


15. januar 2024

Til Kulturministeriet


Høringssvar
Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) takker for muligheden for at afgive høringssvar i forhold til bekendtgørelser om refusion for scenekunstforestillinger til kommunale og ikke-kommunale institutioner.

At Scenit tildeles kompetence til at træffe afgørelse om tildeling af refusion, og at Statens Kunstfond indsættes som klageinstans, gør systemet endnu mere smidigt.
Børne- og Kulturchefforeningen bakker fuldt op.

Med venlig hilsen

Rasmus Byskov-Nielsen
Formand for Børne- og Kulturchefforeningen

Sofie Plenge 
Formand for Børne- og Kulturchefforeningens Kultur- og Fritidsnetværk