Indkaldelse til generalforsamling 2023


Generalforsamling i Børne- og Kulturchefforeningen 2023

Torsdag den 30. november 2023 kl. 16.30 på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

1. Valg af dirigent. Derefter af 4 stemmetællere.

2. Formandens beretning.

3. Regnskab 2022. Bilag følger

4. Indkomne forslag
a. Forslag til vedtægtsændringer. Bilag følger.

5. Budget 2024, herunder fastsættelse af kontingent. Bilag følger

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

7. Valg af 3 suppleanter for 1 år

8. Valg af 1 revisor for 1 år.

9. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.

10. Eventuelt.