Referat af generalforsamling 2018

Referat for generalforsamling torsdag d. 15. november 2018 Dagsorden Valg af dirigent Hanne Dollerup blev valgt Valg af stemmetæller Regionsformændene blev valgt Formandens mundtlige beretning Formand Ane Stallknecht aflagde den mundtlige beretning. Regnskab Der...

Indkaldelse til generalforsamling 2016

Hermed indkaldelse til Børne- og Kulturchefforeningens generalforsamling torsdag d. 17. november kl. 14 på Hotel Nyborg Strand. Forslag til dagsorden skal være sekretariatet i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen dvs. torsdag d. 20. oktober kl. 12. Forslag til...

Refererat af generalforsamling 2014

Referat af  generalforsamling d. 27. november 2014 kl. 16.30 på Best Western Hotel Nyborg Strand Dagsorden 1. Valg af dirigent. Per B. Christensen blev valgt som dirigent 2. Valg af stemmetæller, Regionsformændene blev valgt som stemme tællere 3. Formandens mundtlige...