Referat fra generalforsamling 11. november 2021


Referat fra generalforsamling den 11. november 2021 kl. 16.15
Sted: Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Ad 1: Valg af dirigent
Helle Dollerup blev valgt som dirigent.

Ad 2: Valg af stemmetællere

Regionsformændene stillede sig til rådighed.

Ad 3: Formandens mundtlige beretning

Henning Bach Christensen aflagde sin mundtlige beretning.
Beretning godkendt.

Ad 4: Regnskab for perioden 1.1.–31.12.2020
Lars Sloth aflagde regnskab for 2020, se bilag i den skriftlige beretning. Revisor Jens Overgaard har påtegnet regnskabet for 2020.
Regnskab godkendt.

Ad 5: Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

Ad 6: Godkendelse af budget for 2022, herunder fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
Lars Sloth forelagde forslag til budget 2022 – se bilag i den skriftlige beretning.
Budgetforslaget godkendt.

Ad 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år
På valg:

  • Lars Sloth, genopstiller ikke
  • Gorm Bagger Andersen, genopstiller
  • Helle Støve, genopstiller

Hanne Dollerup fremlagde, at region Nordjylland ønskede at motivere en indstilling af en kandidat til landsbestyrelsen. Næstformand i regionsbestyrelsen, region Nordjylland, Vibeke Post Madsen, Brønderslev Kommune, motiverede indstilling af Jesper Carlsen, Hjørring Kommune, som nyt bestyrelsesmedlem i landsbestyrelsen.
Gorm Bagger Andersen, Helle Støve og Jesper Carlsen er valgt til landsbestyrelsen for 2 år pr. 2022.

Ad 8: Valg af 3. suppleanter til bestyrelsen for 1 år
Dennis Danielsen, Gitte Løvgren og Claus Svold ønskede at genopstille og blev valgt.

Ad 9: Valg af revisor for 1 år – Jens Overgaard villig til genvalg
Jens Overgaard blev valgt.

Ad 10: Valg af 1. revisor suppleant for 1 år
Lars Sloth blev valgt.

Ad 11: Eventuelt