Region Hovedstaden

Velkommen til Region Hovedstaden din lokale afdelingen af Børne- og Kulturchefforeningen.
Her på siderne kan du følge med i, hvad der sker lokalt, hvornår holder hvilke netværk møder etc.
Læs mere om netværkene her

Bestyrelsen – bliver konstitueret d. 21. april 2017
Henning Bach Christensen, Rudersdal Kommune   Formand  hbc@rudersdal.dk
Lina Thieden, Fredensborg Kommune Næstformand
Direktørnetværket
 lith@fredensborg.dk
Thomas Berlin Hovmand, Gladsaxe Kommune  Kasserer  thbeho@gladsaxe.dk
Dennis Danielsen, Vallensbæk Kommune  Dagtilbudsnetværket  dd@vallensbaek.dk
Tine Vesterby Sørensen, Gladsaxe Kommune  Familienetværket  softvs@gladsaxe.dk
Anja Ougaard, Tårnby Kommune Skolenetværket  aou.bk@taarnby.dk
Kultur- og Fritidsnetværket
Sekretariatet
Martin Garling  maga@rudersdal.dk