Region Hovedstaden

Velkommen til Region Hovedstaden din lokale afdelingen af Børne- og Kulturchefforeningen.
Her på siderne kan du følge med i, hvad der sker lokalt, hvornår holder hvilke netværk møder etc.
Læs mere om netværkene her

Bestyrelsen 
Henning Bach Christensen, Rudersdal Kommune   Formand  hbc@rudersdal.dk
Thomas Berlin Hovmand, Gladsaxe Kommune Næstformand og
Direktørnetværket
 thbeho@gladsaxe.dk
Lisbeth Lentz, Ishøj Kommune  Kasserer  ll@ishoj.dk
Dennis Danielsen, Vallensbæk Kommune  Dagtilbudsnetværket
og Sekretær
 dd@vallensbaek.dk
Tine Vesterby Sørensen, Gladsaxe Kommune  Familienetværket  softvs@gladsaxe.dk
Henriette Krag, Albertslund Kommune Skolenetværket  henriette.krag@albertslund.dk
Jens Overgaard, Ballerup Kommune  Kultur- og Fritidsnetværket  jo4@balk.dk 
Sekretariatet
Martin Garling  maga@rudersdal.dk