Region Hovedstaden

Velkommen til Region Hovedstaden din lokale afdelingen af Børne- og Kulturchefforeningen.
Her på siderne kan du følge med i, hvad der sker lokalt, hvornår holder hvilke netværk møder etc.
Læs mere om netværkene her

Bestyrelsen – bliver konstitueret d. 21. april 2017
Henning Bach Christensen, Rudersdal Kommune   Formand  hbc@rudersdal.dk
Thomas Berlin Hovmand, Gladsaxe Kommune Næstformand og
Direktørnetværket
 thbeho@gladsaxe.dk
Lisbeth Lentz, Ishøj Kommune  Kasserer  ll@ishoj.dk
Dennis Danielsen, Vallensbæk Kommune  Dagtilbudsnetværket
og Sekretær
 dd@vallensbaek.dk
Tine Vesterby Sørensen, Gladsaxe Kommune  Familienetværket  softvs@gladsaxe.dk
Henriette Krag, Albertslund Kommune Skolenetværket  henriette.krag@albertslund.dk
Jens Overgaard, Ballerup Kommune  Kultur- og Fritidsnetværket  jo4@balk.dk 
Sekretariatet
Martin Garling  maga@rudersdal.dk