Årsmøde 2013

Børne- og Kultuchefforeninegsn årsmøde glæder sig til at invitere medlemmer og samarbejdspartnere til årsmøde d. 14. -15. november 2013 på Nyborg Starnd.

Vi har kaldt årsmødet: “På vej mod en Læringsreform – for børn og unge og for os, der arbejder med dem”.

Porgrammet bliver en god blanding af oplæg og   involverende processer. Vi har inviteret Ove Kaj Pedersen og Jens Skou Olsen   til at sætte rammen for vores drøftelse med forskellige perspektiver. Der vil   være et par ledelsesoplæg med fokus på transformationsprocessen samt de strategiske opgaver repræsenteret ved Klaus Majgaard og Anders Raastrup Kristensen.

Årsmødet slutter af med et fælles ministerbesøg fra  Uddannelsesminister Christine Antorini og Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen.

Den mere traditionelle oplægsholderform bliver krydret med noget nyt i årsmøderegi. Vi skaber rammerne for en policyskabende   proces, hvor indholdet fødes på årsmødet med et kommuniké med fokus på at   komme i hus med læringsreformen. Denne proces faciliteres af   Innovationsbureauet FUTU. Vores kommuniké skal bruges i foreningens videre arbejde både internt og eksternt.

Tilmeldingen sker i år elektronisk, og I vil snarest modtage inviationerne i jeres mailbox.

Vi glæder os til at se jer i Nyborg.