Region Midtjylland

Velkommen til Region Midtjylland din lokale afdeling af Børne- og Kulturchefforeningen. Her på siderne kan du følge med i, hvad der sker lokalt i regionen og de lokale netværk.

 Bestyrelsen
 Hans Henrik Gaardsøe, Viborg Kommune Formand hhg@viborg.dk
 Per Larsen, Syddjurs Kommune Næstformand pvla@syddjurs.dk
 Merete Villsen, Ikast-Brande Kommune Referent mevil@ikast-brande.dk
Jørn Thomsen, Struer Kommune jth@struer.dk

Sekretær
Annette Vester, avv@viborg.dk